Wat is Luciferianisme

Het Luciferianisme is een moderne levensbeschouwing wat niet eenvoudig kan worden gedefinieerd als een religie. Het is een uiterst persoonlijke soms zelfs magische filosofie zonder al te veel dogma’s.

Het lijkt dan ook meer op een ethos wat zich verzet tegen allerlei orthodoxe stromingen. Maar waarbij  er wel naar verlichting wordt gestreefd. Vandaar de relatie met “Lucifer” wat in het latijn staat voor “licht drager”.

Sommigen zien Lucifer dan ook als de godheid van verlichting, onderwijs en inzicht, terwijl anderen zich puur focussen op verwerven en toepassen van kennis binnen de maatschappij.

Deze levensbeschouwing leunt verder veel op oudere visies van het gnosticisme, occultisme en diverse andere bronnen van maatschappelijke, wetenschappelijke, filosofische en religieuze kennis.